Menu

Köpa Ozempic Receptfritt

SKU: Ozempic Semaglutide 0,25 mg - 0,5 mg - 1,0 mg - 2,0 mg.
Category:

1.561 kr

Köp nu »

Beskrivning

Behöver du Ozempic?

Med Ozempic kan du minska din hungerkänsla. Ozempic ökar dessutom insulinproduktionen. Läkare använder läkemedlet för personer med typ 2-diabetes. Den aktiva ingrediensen som används kallas Semaglutide och har aptitdämpande egenskaper. Dessutom kan ämnet hjälpa till att stödja viktminskning vid fetma.

Du kan få Ozempic från oss genom att fylla i frågeformuläret. Ge ärlig information om din hälsa och ditt medicinska tillstånd. Vår nätläkare kommer att granska informationen.

Mer information om Ozempic

Det är ett läkemedel som administreras endast en gång i veckan och innehåller den aktiva substansen semaglutid. Forskarna fann att ämnet minskar aptiten och samtidigt ökar insulinproduktionen, vilket innebär att det stöder behandlingen av personer med typ 2-diabetes.

Semaglutid är nästan identiskt med GLP-1, ett hormon som reglerar insulinutsöndring och aptit. Dessutom saktar ämnet ner tömningen av magen, vilket skapar en längre mättnadskänsla, vilket kan minska mängden mat som konsumeras. Denna process rekommenderas för patienter med typ 2-diabetes, men också för dem som vill gå ner i vikt.

Ozempic har visat sig vara säkert eftersom läkemedlet sänker blodsockernivåerna så länge de är höga. Om blodsockret är lågt kommer den aktiva ingrediensen dock inte att sänka det ytterligare.

Köpa Ozempic Receptfritt

I tabellen nedan kan du se var du kan beställa Ozempic utan att ha recept. Detta är möjligt på grund av en konsultation med en EU-registrerad läkare som är ansluten till den medicinska tjänsten nedan.

Internetapotek Produkt Pris *
Onlineapotek 1 > Ozempic Semaglutide 0,25 mg – 0,5 mg – 1,0 mg – 2,0 mg från 1561,00:-
Onlineapotek 2 > Ozempic Semaglutide 0,25 mg – 0,5 mg – 1,0 mg – 2,0 mg från 1561,00:-

* Priset inkluderar medicinsk konsultation på internet

Viktiga fakta om typ 2-diabetes!

Ungefär 90 procent av alla diabetespatienter lider av typ 2-diabetes. Vi talar om en livslång metabolisk sjukdom där läkare upptäcker för höga glukosnivåer i blodet.

Forskare antar att det finns så mycket som cirka 4,5 miljoner människor i Sverige som lider av diabetes. Detta inkluderar cirka två miljoner som ännu inte har fått någon diagnos. Nio av tio fall av diabetes är typ 2-diabetes, vilket innebär cirka 8,6 miljoner människor.

Dessutom löper personer med afrikansk eller afrokaribisk härkomst upp till tre gånger större risk att drabbas av typ 2-diabetes än den kaukasiska befolkningen. Låt oss gå till den asiatiska kontinenten, där det drabbar upp till sex gånger fler människor.

Vilka är orsakerna till typ 2-diabetes och vad är det?

Diabetes påverkar insulinnivån. Bukspottkörteln producerar insulin, som är ett hormon. Denna substans ansvarar för att glukos, eller socker, förs in i cellerna med hjälp av blodet. Socker ger cellerna den energi de behöver för att utföra alla sina funktioner.

Personer med typ 2-diabetes har antingen utvecklat insulinresistens, vilket innebär att de inte längre kan använda insulin effektivt, eller så producerar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin. När insulin saknas finns det en hög nivå av glukos i kroppen, i blodet. Patienter med typ 2-diabetes bör därför vara uppmärksamma på hur mycket kolhydrater de får i sig och vilken typ av kolhydrater de får i sig.

Personer som har höga glukosnivåer i blodet lider av symtom som frekvent eller kraftig urinering eftersom kroppen försöker utsöndra den ökade mängden glukos. Delar av sockret absorberas också via tarmarna. De drabbade känner alltså ökad törst.

Ett annat symptom är trötthet eller sömnighet eftersom kroppens celler inte får tillräckligt med energi. Vissa diabetiker märker att de går ner i vikt trots att deras kost, deras kaloriintag, inte har ändrats.

Alternativ medicin: Saxenda.

Viktiga fakta

Fetma kallas också för adipositet. Det handlar om personer som har en ökad och överdriven ansamling av fettvävnad i kroppen. Ungefär två tredjedelar av alla vuxna i Sverige är överviktiga. Av dessa lider en fjärdedel av allvarlig fetma.

Läkare använder BMI (Body Mass Index) för att avgöra om en patient är överviktig. Den allmänna regeln är:

·       Om du har ett BMI mellan 18,5 och 24,9 är du normalviktig.

·       Med ett BMI på 25-29,9 är du överviktig.

·       Med ett BMI på 30-39,9 räknas du som överviktig.

·       Med ett BMI över 40 räknas du som överviktig.

Kom ihåg att BMI-värdet endast ger en uppskattning av din kroppsvikt. Denna uppskattning är dock inte alltid korrekt, eftersom det också finns mycket muskulösa människor som har ett högt BMI och ändå inte har överflödigt fett.

Personer med övervikt eller fetma löper en ökad risk att drabbas av en rad olika sjukdomar, bland annat typ 2-diabetes, kolesterolproblem, hjärtsjukdomar, cancer och psykiska problem (depression/ångest).

Hur är det med Ozempic?

Med Ozempic ökar insulinproduktionen i bukspottkörteln hos patienter med typ 2-diabetes. På så sätt kan glukos komma in i cellerna och ge dem energi. Ozempic minskar dessutom aptiten och därmed matintaget, vilket minskar upptaget av socker i blodet. Detta tillvägagångssätt lindrar symtomen hos typ 2-diabetiker eftersom de absorberar mindre glukos.

Ozempic minskar aptiten, vilket är anledningen till att personer med viktproblem och fetma också gynnas.

Den aktiva substansen semaglutid har framställts syntetiskt och är en version av GLP-1. Kaloriintaget minskar eftersom substansen har en aptitdämpande effekt. Ozempic minskar dessutom hastigheten för absorptionen av mat från magen, vilket leder till en långvarig mättnadskänsla och minskar matintaget.

Läkare skriver till en början ut endast en låg dos Ozempic. Fråga alltid först din läkare om din personliga dosering. Tillverkaren rekommenderar att man börjar med 0,25 milligram en gång i veckan. Om du inte känner någon effekt inom några veckor kan läkaren öka dosen vid behov.

Ozempic dosering

Ozempic Semaglutid:

 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1,0 mg
 • 2,0 mg

Finns Ozempic tillgängligt utan recept?

Nej, det krävs alltid ett recept för att använda Ozempic. Detta kan du begära genom att kontakta apoteket (på nätet).

Rätt användning av Ozempic

Följ alltid läkarens råd, ändra inte på handlingsförloppet. En terapi är alltid nära kopplad till en balanserad och hälsosam kost. Om du inte har tillgång till någon information kan du använda tillverkarens allmänna rekommendationer:

Startdosen är 0,25 milligram en gång i veckan. Håll detta i en månad.

Följande månad ökar dosen vanligtvis till 0,5 milligram per vecka.

Om du bara märker små förändringar kan läkaren öka dosen till högst 1 milligram per vecka. Denna maximala dos får inte överskridas.

Du måste få den aktiva substansen injicerad under huden, även kallad subkutant. Se till att du aldrig injicerar dig själv i en muskel eller ven. Om du hanterar den felaktigt kan nålarna böjas. Läs bipacksedeln för mer information och prata med din läkare.

Ändra inte den föreskrivna dosen utan att rådgöra med din läkare. Du bör få regelbundna läkarundersökningar under behandlingen. Fråga din läkare hur du använder pennan på rätt sätt.

Förekommer biverkningar i samband med behandlingen?

Prata med din läkare om du har några frågor eller tecken på biverkningar. Det är inte alla patienter som drabbas av biverkningar. Det är dock viktigt att veta vilka biverkningar som finns:

 • Illamående
 • Diarré
 • Retinopati
 • Lågt blodsocker
 • Ökad puls
 • Obehag vid injektionsstället, t.ex. smärta, blåmärken eller irritation.
 • Maten smakar annorlunda eller drycker smakar annorlunda
 • Allergiska reaktioner

Hur är det med andra läkemedel?

Informera din läkare om alla tidigare eller aktuella mediciner som du tar före behandlingen. Detta är också viktigt när det gäller receptfria läkemedel, rekreationsläkemedel och/eller naturläkemedel.

Informera din läkare före behandlingen om du tar antikoagulerande läkemedel, till exempel warfarin.

Vilka sjukdomar gör det riskfyllt att ta Ozempic?

Innan du ber en läkare om recept ska du berätta för läkaren om ditt nuvarande medicinska tillstånd och om du har några allvarliga, redan existerande tillstånd. Minimera alla risker.

Berätta för din läkare vilka sjukdomar du har, särskilt typ 1-diabetes, akut pankreatit, diabetisk ketoacidos, hypoglykemi eller retinopati.

Finns det några restriktioner under graviditet och amning?

Ozempic är inte lämpligt för kvinnor som ammar eller är gravida. Om du försöker bli gravid, avstår läkaren ofta från att skriva ut Ozempic.

Viktig information om alkoholkonsumtion, maskinkörning och körförmåga under behandlingen

Tar du Ozempic tillsammans med sulfonureider eller insulin? Detta kan leda till koncentrationssvårigheter. Därför rekommenderar tillverkaren att du inte kör eller använder maskiner under denna tid.

Om du har ytterligare frågor, kontakta din läkare för att få råd.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köpa Ozempic Receptfritt”