Menu
Sale

Köpa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg Receptfritt

SKU: ea6e966ace02.
Category:

486 kr 444 kr

Köp nu »

Beskrivning

Vill du köpa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg på internet? På denna sida kan du se var du kan köpa detta läkemedel säkert och diskret utan recept från din allmänläkare! Detta läkemedel finns under Astma mediciner och betraktas som säker att beställa på internet av flera läkare.

Köpa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg Receptfritt

I tabellen nedan kan du se var du kan beställa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg utan att ha recept. Detta är möjligt på grund av en konsultation med en EU-registrerad läkare som är ansluten till den medicinska tjänsten nedan.

Internetapotek Produkt Pris *
Treated.com Bricanyl Turbuhaler 500 mcg från 443.56:-

* Priset inkluderar medicinsk konsultation på internet

Vad är Bricanyl Turbuhaler 500 mcg?

Vad är Bricanyl? Det verksamma ämnet i Bricanyl är terbutalin. Detta läkemedel öppnar luftvägarna, så att andhämtningen underlättas. Bricanyl finns att få som inhalator, sirap, tabletter och respules (vätska för en nebulisator). För alla varianterna av denna medicin krävs ett läkarrecept. För vad används medicinen? Bricanyl används vid astma och COPD (kronisk obstruktiv lungsjukdom). De besvär som hör till dessa åkommor är (anfall av) andnöd, andfåddhet och hosta. Dessa symptom förorsakas av muskelkramp i luftvägarna som reaktion på vissa retningar, såsom kall luft, rök, ansträngning eller vissa ämnen som man är allergisk för. Bricanyl upphäver krampen i luftvägarna, så att besvären avtar. Inom några minuter märker du förbättring. Effekten av denna medicin varar ungefär sex timmar. Hur använder du Bricanyl? Bricanyl finns att få i olika varianter. Sirapen och tabletterna kan du svälja med eller utan föda. Inhalatorn och respules fungerar genom inhalering. Arbetar du med en inhalator, då inandas det verksamma ämnet som pulver via en Turbuhaler. Respules innehåller en vätska som finfördelas i mycket små droppar. Dessa droppar inandas du via ett munstycke. I bipacksedeln till denna produkt läser du precis hur du ska använda Bricanyl. Dosering Läkaren avgör hur ofta du ska använda Bricanyl. De gångbara riktlinjerna för dosering för vuxna är som följer: Bricanyl sirap (1,5 mg/5 ml) och tabletter (5 mg): två till tre gånger dagligen 1 tablett eller 1 dos sirap; Bricanyl Turbuhaler (500 mcg): 1 inhalering per gång, upprepa om nödvändigt var 6e timme. Skölj munnen efter inhalering; Bricanyl respules (5 mg/2 ml): per gång innehållet av 1 tub att finfördelas i mycket små droppar med hjälp av en nebulisator. Upprepa om så är nödvändigt. För barn kan en anpassad dosering gälla. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln. Biverkningar Bricanyl kan ibland förorsaka biverkningar. Besvär som då kan uppträda är bl.a.: Huvudvärk; Darrande händer; Hjärtklappningar. De flesta besvären försvinner efter en tid när kroppen har vant sig vid medicinerna. Har du mycket besvär av biverkningar, rådfråga då läkaren. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne. När får du inte använda detta läkemedel? Bricanyl är inte en lämplig medicin för var och en. Använd inte denna luftvägsutvidgare om du: Är överkänslig för terbutalin eller ett av de använda hjälpämnena i medicinen; Lider av ett visst hjärtfel (läkaren vet vilken avvikelse det gäller). Överlägg med läkaren om användningen av detta läkemedel om du har hälsoproblem, såsom diabetes, epilepsi eller fel på sköldkörteln. Tala om för läkaren vilka mediciner du också använder: vissa läkemedel har en växelverkan med Bricanyl. Graviditet / bilkörning / alkohol Använd Bricanyl uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. I princip har detta läkemedel inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Ge dig dock inte ut i trafiken om du inte mår bra. För denna medicin gäller ingen varning vad beträffar användning av alkohol.

Beställ Bricanyl Turbuhaler 500 mcg (receptfritt)

Genom att använda tabellen ovan kan du beställa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg och även hitta information om denna medicin/produkt. Du kan även hitta alternativa Astma läkemedel och/eller produkter.
Så, om du vill:

  • Köpa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg Receptfritt;
  • Se fler Astma läkemedel och/eller produkter;
  • Få mer information om Astma.

Gå då in på den medicinska tjänsten i tabellen ovan eller klicka på knappen nedan!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köpa Bricanyl Turbuhaler 500 mcg Receptfritt”